maisescola21.com
Sábado, 13-Xullo-2024


Blanco
PortadaseparatorFormación maisescola21


Formación maisescola21

Formación maisescola21

MaisEscola 21, valora a importancia que ten na actualidade o termo de formación como soporte básico no proceso de cualificación e preparación dos profesionais, tanto os que se refiren a una formación de cara a una futura inserción laboral, como aqueles que desexan mellorar e actualizar os seus coñecementos a través de procesos de formación continua.

 


 

formacionNeste proceso de perfeccionamento no ámbito formativo, MaisEscola 21, ofrece cursos específicos, contando para iso coa implicación dun equipo de docentes con ampla experiencia laboral nos seus respectivos campos de traballo e como formadores.

 

Desde este espazo interactivo preténdense ofrecer una ampla variedade de opcións formativas relacionadas coas demandas e necesidades detectadas.

 
  
 
 

 


 

 

 

Se ten algunha dúbida, ou se desexa máis información sobre cursos, ou sobre a área de formación de MaisEscola21 en xeral, pode enviarnos unha mensaxe usando a nosa sección de contacto.