maisescola21.com
Sábado, 13-Xullo-2024


Blanco
PortadaseparatorNoticiasseparatorNOVA OFERTA FORMATIVA 2017: CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS


NOVA OFERTA FORMATIVA 2017: CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS


Mércores, 15-Marzo-2017
NOVA OFERTA FORMATIVA 2017: CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS - Foto

DESCRICIÓN DO CURSO

O curso de PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS supón unha ferramenta para a busca de emprego, permitindo que os/as participantes asquiran competencias, é dicir, coñecementos, habilidades e acttitudes relacionadas coa Prevención de Riscos Laborais.

OBXECTIVOS

  • Coñecer a normativa e responsabilidades, dereitos e obrigas en materia de Prevención.
  • Identificar, avaliar e controlar os riscos presentes no seu posto de traballo.
  • Aplicar os coñecementos teóricos sobre a seguridade e a saúde laboral e o eido laboral.

DESTINATARIOS

Esta opción formativa vai dirixida a toda persoa interesada en ampliar a súa formación de cara unha futura inserción laboral, independientemente do sector o que pertenza ou desexe pertencer.

REQUISITOS

Non se esixe ningun tipo de requisito en especial, para poder participar nesta acción formativa.

CONTIDOS TEMÁTICOS

MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

MÓDULO II: TIPOS DE RISCOS

  1. RISCOS XERAIS:PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
  2. RISCOS ESPECÍFICOS: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

MÓDULO III: RIESGOS ESPECIFICOS Y SU PREVENCION EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MÓDULO IV: XESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RISCOS

  1. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS.

MÓDULO V: PRIMEIROS AUXILIOSMás noticias...